top of page
BGUntitled design.png
Liitu
Energia | Kliima fookus 
programmiga, et olla jätkusuutlike uuenduste esirinnas

Edendame kliimatehnoloogia
iduettevõtete arengut

Tere tulemast,
Energeetika, ehitussektori ja kliimakinlduse iduettevõtted! 

Beamline, Baltic Innovation Agency ja Sparkup Tartu Teaduspargi kiirendiprogramm pakub iduettevõtte tiimidele aastapikkust programmi ja kuni 100 000 eur väärtuses tuge toote- ja äriarenduse teenuste näol. Kiirendisse oodatakse energeetika, ehituse ja kliimakindluse valdkonnas lahendusi pakkuvaid Eestis registreeritud iduettevõtteid.
 

Rohetehnoloogiate arendusprogrammide (RTA) eesmärk on panustada ettevõtete rohepöördesse, edendades innovaatiliste rohetehnoloogiate arendamist ja levitamist, et aidata kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele, kliimamuutustega kohanemisele ja loodusvarade tootlikkuse suurendamisele energeetika, ehituse ja kliimakindluse valdkonnas.

Kliimakindlus hõlmab valmisolekut ja võimet reageerida äärmuslikele ilmastikunähtustele, merevee taseme tõusule, temperatuuri tõusule ja muudele kliimamuutustega seotud väljakutsetele. Toetuse põhirõhk on energia- ja ressursitõhususel, ringmajanduse edendamisel, uutel ärimudelitel, digitaliseerimisel ja automatiseerimisel.

 

Beamline, Baltic Innovation Agency ja Sparkup Tartu Teaduspargi kiirendiprogrammi "Energy | Climate Focus" toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.

world-city.jpg

Programm

Ühekuuline eelkiirendi, et teha hinnata ettevõtte esmast kliimamõju ning valmistada tiim ette kohtumiseks kiirendi nõukojaga

Individuaalselt kohandatud kiirendiprogamm ja mitmed kontaktid ettevõtete ja tööstusharudega

Programmi võtame kuni 12 alustavat ettevõtet tarkvaraliste ja/või riistvaraliste lahendustega

Osalemine asjakohastel idufirmade sündmustel

Kuni 100 000 eur väärtuses tuge toote- ja äriarendusteenusteks ühele iduettevõttele

6-kuuline intensiivne programm, lisaks 6-kuuline lisaprogramm kõige suuremat potensiaali omavatele tiimidele

Kiirendi rõhuasetus mentorlusele ja ekspertide abile tagab, et idufirmad saavad takistuste ületamiseks ja oma murranguliste ideede täiustamiseks vajalikku tuge.

Programmi eesmärgid

01

Tehniliste edusammude kiirendamine: kiirendame teekonda prototüübist skaleeritavaks tooteks tootehalduse tipptaseme ja akadeemilise koostöö kaudu.

04

Partnerluse loomine visioonide ja tegelike rakenduste vahel: edendame koostööd, toetame piloteerimist ja aitame koguda turu tagasisidet.

02

Juurdepääsu avamine kapitalile: avame uksed ulatuslikku investorite ja strateegiliste partnerite võrgustikku, nii investeeringute kui ka osalusvaba rahastusvõimaluste juurde.

05

Koostööle orienteeritud kogukondade arendus.

03

Regulatiivse navigeerimise võimestamine: juhatame alustavaid ettevõtteid läbi keerulise regulatiivse maastiku, tagades sujuva turule sisenemise ja toote eduka kasutuselevõtu.

06

Jätkusuutliku tuleviku edendamine.

IMG_1428.jpg

Otsime järgmiseid iduettevõtteid, mis:

✔️

töötavad välja teaduspõhist lahendust rohetehnoloogia valdkonnas ning keskenduvad energeetikale, ehitusele
või kliimakindlusele.

✔️

omavad laboris või asjakohases keskkonnas
katsetatud prototüüpi.

✔️

kaasavad raha või kavatsevad kaasata eeloleva
6-12 kuu jooksul.

✔️

on registreeritud või asutatud Eestis.

✔️

pühendunud meeskond, kus on vähemalt 2 asutajat.

Pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035" seadis Eesti endale eesmärgiks olla 2050. aastaks konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik. Eesti rohereformi eesmärgid on seatud nii, et täidaksime neid saavutades Euroopa rohelisest kokkuleppest tulenevaid kohustusi, tagades samal ajal enda majanduse konkurentsivõime ja inimeste heaolu. 

Rohereformi 3 eesmärki:

  • Negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine

  • Kaasaegse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamine

  • Konkurentsivõimelise ja keskkonnahoidliku ettevõtluse arendamisele kaasa aitamine

Need on eesmärgid, mille saavutamist järgitakse ka “Energy | Climate fookus” rohekiirendis.

Programmi valikuprotsess

14_ossipovski_20240220_edited.jpg

Programmi kandideermine avatud kuni 15. september 2024

Sissejuhatav intervjuu

Esitle oma lahendust kiirendi valikkomisjonile

Järelintervjuu programmi eksperdiga

Eelvalik valikukomisjoni poolt oktoobris 2024

Arenguplaanide koostamine (TRL kasvatamine, DNSH, kasvuhoonegaaside strateegia, investorvalmiduse plaan) novembris ja detsembris 2024

Kinnitus Nõukoja poolt

Lepingu allkirjastamine

Programmi nõukoda

Nõukojal on keskne roll ettevõtete ja nende toodete või teenuste hindamisel ja soovituste andmisel, tagades protsessi läbipaistvuse ja vastutuse.

1697896775234.jpeg

Argo Peepson

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

10721807226_1fda34f43f_b_edited.jpg

Kristel Reim

Haridus- ja Teadusministeerium

1680283733441_edited.jpg

Laura Gredzens

Keskkonnainvesteeringute keskus

1693558510910_edited.jpg

Aire Rihe

Kliimaministeerium

1661957068781_edited.jpg

Henrik Kutberg  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

"Energy | Climate Focus" kiirendiprgorammi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.

Ajajoon

KANDIDEERIMINE & EELVALIK

EELKIIRENDI PROGRAMM

23. mai - 15. september ' 24

Eelvalik taotlejatest kutsutakse eelkiirendisse

september '24

Toimuvad intervjuud, networking, pitching ja mentorlus - on aeg, et iduettevõte & kiirendi korraldajad leiaksid omavahelise kooskõla.

HINDAMINE JA VALIK

september - oktoober  '24

19. septmber: Eelkiirendi idufirmade Demopäev
Oktoober 2024: Väljavalitud idufirmad kutsutakse kiirendusprogrammi.

ARENDUSKAVADE KOOSTAMINE

oktoober - detsember '24

Kick-start programmile →  See on kogu programmi arengukavade ettevalmistamise ja heakskiitmise aeg.

PÕHIPROGRAMM

jaanuar - juuni '25

Tootearendus ja ärimudeli ning investeeringute ligimeelitamise strateegia tegevused + networking, sündmused ja pitchimine.

DEMOPÄEV

august '25

LISATEGEVUSED

august '25 - märts '26

Meeskondi julgustatakse taotlema lisateenuseid kiirendusprogrammi kaudu. Väljavalituid toetatakse lisateenustega.

VILISTLASPROGRAMM

august ‘25 - ♾️

Jana Budkovskaja

Beamline kiirendi tegevjuht

"Me Beamline Acceleratoris mõistame, et paljud rohetehnoloogiat nišid on sügavalt juurdunud deeptech'is. Seepärast keskendume selles programmis spetsiaalselt süvatehnoloogiatele. Lisaks idufirmade toetamisele me ka kujundame jätkusuutlikkuse tulevikku. Iga innovatsioon, mida me toetame, iga ettevõtja, keda me juhendame, on samm lähemale keskkonnahoidlikumale homsele. Kirg ja eesmärk on meie suunanäitajad sellel ümberkujundaval teekonnal."

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
ANVA1833_edited.jpg
Beamline-.png
BIA-logo-.png
hub-for-web-.png
bottom of page