top of page
Google header (3).png
Liitu
Cleantech | Deeptech Focus programmiga, et olla jätkusuutlike uuenduste esirinnas

Edendame süvatehnoloogia iduettevõtete arengut

BEAMLINE ACCELERATOR

Tere tulemast
CLEANTECH | DEEPTECH fookusega programmi

"Aastaks 2023 võib cleantech lahenduste turg ületada naftaturu väärtuse, tõustes 122 miljardilt dollarilt 870 miljardi dollarini."

Beamline kiirendi Deeptech programm pakub teaduspõhilistele tiimidele aastapikkust kuni 100 000 eur väärtuses tuge toote- ja äriarenduse teenuste näol. Deeptech programmi oodatakse materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamisega tegelevad Eestis registreeritud iduettevõtteid.

Снимок экрана 2023-10-26 в 16.56.26.png

Siit saab näha startuppe, mis on meie Cleantech | Deeptech Focus programmis.

clyza.png

Clyza töötab välja jätkusuutlikku ja odavamat ränikarbiidi kasvatamise lahendust pooljuhtide tootmiseks jaoks.

helio.png

Heliosync muudab kontsentreeritud päikeseenergia vähemalt 25% tõhusamaks.

smagry.png

Revolutsiooniline kohapealne mullaanalüüs laboratoorse täpsusega, mis on 10 korda odavam kui konkurentidel.

vetik.png

Vetik töötab välja merevetikapõhiseid biostimulaatoreid põllumajanduses, et suurendada taimede kasvu jätkusuutlikul ja rohelisemal viisil.

enzum.png

Enzum aitab Kesk-Euroopa ja Põhjamaade taastuvenergiaallikatest energiatootjatel vähendada energiasalvestussüsteemide kulusid kuni 40%.

myceen.png

Süsiniknegatiivsed ehitusmaterjalid seenemütseelist ja tööstusjäätmetest.

sonoplasma.png

Rohelise vesiniku tootmisüksus, mis vähendab vesiniku tootmise maksumust 2x.

funki.png

FUNKI teeb revolutsiooni valgutootmises seente abil, pakkudes maitsvaid ja jätkusuutlikke alternatiive loomsele toorainele.

Protium.png

ProtiumTech võimaldab rohelist lahendust energia haldamiseks ja salvestamiseks.

sutu.png

SUTU töötab välja pillirool baseeruvat biopolümeeri asendamaks plastikut, et aidata kaarditootjatel vähendada oma toote jalajälge 13X.

Kuigi jätkusuutlikkus on muutunud ettevõtete ja investorite strateegiliseks tegevuskavaks kõigis sektorites, peab rohetehnoloogiasektor veel töötama selle nimel, et jõuda laiemale turule. Seepärast on sektori tähelepanu keskmes innovatsioonilõhe täitmine ja teaduspõhiste lahenduste kasutuselevõtu kiirendamine.

 

Kuna keskkonnasäästlik üleminek jätkub, on rohetehnoloogia turg tulevatel aastatel jõudmas kiiremasse kasvu. Võimalused idufirmade jaoks on tohutud, nagu ka väljakutsed: erinevad riiklikud eeskirjad, hindade volatiilsus või cleantech-ökosüsteemi kasvav keerukus. Rohkem kui kunagi varem sõltub edu tehnoloogiate, tegevuse ja turujõudude põhjalikust mõistmisest.

Beamline'i Deeptechi programmi eesmärk on võimestada teaduspõhiseid rohestehnoloogia ettevõtjaid, kes mängivad olulist rolli Euroopa Liidu eesmärgi saavutamisel, milleks on üleminek süsinikneutraalsele majandusele aastaks 2050.


Beamline Accelerator'i kiirendusprogrammi "Cleantech | Deeptech Focus" toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.

green-computer-technology-concept-ai-generated.jpg

Programm

2-kuuline eelkiirendi, et juhendada kiirendusprogrammi kandideerivaid meeskondi mentorluse ja võrgustiku loomisega

Beamline Alumni kogukonna programm

Programmi võtame kuni 12 alustavat ettevõtet tarkvaraliste ja/või riistvaraliste lahendustega

Individuaalselt kohandatud kiirendiprogamm ja mitmed kontaktid ettevõtete ja tööstusharudega

Kuni 100 000 eurot toetust individuaalseteks toote- ja äriarendusteenusteks ühele iduettevõttele

Osalemine asjakohastel idufirmade sündmustel

4-kuuline intensiivne programm, lisaks 4-kuuline lisaprogramm kõige suuremat potensiaali omavatele tiimidele

Beamline Accelerator'i rõhuasetus mentorlusele ja ekspertide abile tagab, et idufirmad saavad takistuste ületamiseks ja oma murranguliste ideede täiustamiseks vajalikku tuge.

Programmi eesmärgid

01

Koostööle orienteeritud kogukondade arendus.

04

Regulatiivse navigeerimise võimestamine: Me juhatame alustavaid ettevõtteid läbi keerulise regulatiivse maastiku, tagades sujuva turule sisenemise ja toote eduka kasutuselevõtu.

02

Tehniliste edusammude kiirendamine: kiirendame teekonda prototüübist skaleeritavaks tooteks tootehalduse tipptaseme ja akadeemilise koostöö kaudu.

05

Partnerluse loomine visioonide ja tegelike rakenduste vahel: edendame koostööd, toetame piloteerimist ja aitame koguda turu tagasisidet.

03

Juurdepääsu avamine kapitalile: Me avame uksed ulatuslikku investorite ja strateegiliste partnerite võrgustikku, nii investeeringute kui ka osalusvaba rahastusvõimaluste juurde.

06

Jätkusuutliku tuleviku edendamine.

IMG_1428.jpg

Otsime järgmiseid iduettevõtteid, mis:

✔️

töötavad välja teaduspõhist lahendust rohetehnoloogia valdkonnas ning keskenduvad uutele materjalidele, ressursitõhususele ja kemikaalide kasutuse vähendamisele.

✔️

omavad laboris või asjakohases keskkonnas
katsetatud prototüüpi.

✔️

kaasavad raha või kavatsevad kaasata eeloleva
6-12 kuu jooksul.

✔️

on registreeritud või asutatud Eestis.

✔️

pühendunud meeskond, kus on vähemalt 2 asutajat.

Programmi valikuprotsess

14_ossipovski_20240220.jpg

Kandideeri osalemiseks 30. novembrini 2023

Sissejuhatav intervjuu

Esitle oma lahendust Baltic Sustainability Awards'i laval Riias

Järelintervjuu programmi eksperdiga

Eelvalik valikukomisjoni poolt 26. jaanuaril 2024

Arenguplaanide koostamine (TRL kasvatamine, DNSH, kasvuhoonegaaside strateegia, investorvalmiduse plaan)

Onboarding Week 19.-23. veebruar 2024

Kinnitus Nõukoja poolt

Lepingu allkirjastamine

Programmi nõukoda

Nõukojal on keskne roll ettevõtete ja nende toodete või teenuste hindamisel ja soovituste andmisel, tagades protsessi läbipaistvuse ja vastutuse.

1697896775234.jpeg

Argo Peepson

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

10721807226_1fda34f43f_b_edited.jpg

Kristel Reim

Haridus- ja Teadusministeerium

1680283733441_edited.jpg

Laura Gredzens

Keskkonnainvesteeringute keskus

1693558510910_edited.jpg

Aire Rihe

Kliimaministeerium

IMG_0279.jpeg

Kadri Koemets

Kliimaministeerium

1661957068781_edited.jpg

Henrik Kutberg  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Cleantech Deeptech kiirendusprogrammi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Eesti majanduse taastamise kava raames Euroopa Liidu majanduse taastamise ja elujõulisuse fondist (RRF) ning selle eesmärk on rohelise tehnoloogia arenguprogrammide elluviimine. "Cleantech | Deeptech Focus" kiirendiprgorammi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.

Ajajoon

KANDIDEERIMINE & EELVALIK

EELKIIRENDI PROGRAMM

6. detsember '23 - 26. jaanuar '24

Toimuvad intervjuud, networking, pitching ja mentorlus - on aeg, et iduettevõte & Beamline leiaksid omavahelise kooskõla.

30. oktoober - 30. november

Eelvalik taotlejatest kutsutakse eelkiirendisse

HINDAMINE JA VALIK

2.-6. veebruar '24

2. veebruar: Eelkiirendi idufirmade Demopäev
6. veebruar: Väljavalitud idufirmad kutsutakse kiirendusprogrammi.

ONBOARDING NÄDAL

19. - 23. veebruar '24

Kick-start programmile → Startup'id saavad ametliku nädala koos mentoritega. See on ka kogu programmi arengukavade ettevalmistamise ja heakskiitmise aeg.

PÕHIPROGRAMM

19. aprill - 19. oktoober '24

Tootearendus ja ärimudeli ning investeeringute ligimeelitamise strateegia tegevused + networking, sündmused ja pitchimine.

DEMOPÄEV

19. september '24

LISATEGEVUSED

1. november '24 - 30. juuni '25

Meeskondi julgustatakse taotlema lisateenuseid kiirendusprogrammi kaudu. Väljavalituid toetatakse lisateenustega.

VILISTLASPROGRAMM

1. november ‘24 - ♾️

Jana Budkovskaja

Beamline kiirendi tegevjuht

"Me Beamline Acceleratoris mõistame, et paljud rohetehnoloogiat nišid on sügavalt juurdunud deeptech'is. Seepärast keskendume selles programmis spetsiaalselt süvatehnoloogiatele. Lisaks idufirmade toetamisele me ka kujundame jätkusuutlikkuse tulevikku. Iga innovatsioon, mida me toetame, iga ettevõtja, keda me juhendame, on samm lähemale keskkonnahoidlikumale homsele. Kirg ja eesmärk on meie suunanäitajad sellel ümberkujundaval teekonnal."

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
for batchIMG_1099-Edit_edited_edited.jpg

1,7M€ OF
INVESTMENTS

 OUR 

 FOOTPRINT 

35M€
ATTRACTED

30
STARTUPS

bottom of page